POLITYKA PRYWATNOŚCI

To jest bezpieczne miejsce

 

1. Przegląd ochrony danych

Ogólne informacje

Poniższe informacje dają prosty przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi, gdy odwiedzasz tę stronę internetową. Dane osobowe to wszystkie dane, za pomocą których można Cię osobiście zidentyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych znajdują się w naszej polityce prywatności zamieszczonej poniżej tego tekstu.

Zbieranie danych na tej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za zbieranie danych na tej stronie internetowej?

Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej odbywa się przez operatora strony. Jego dane kontaktowe można znaleźć w sekcji „Informacje o odpowiedzialnej stronie” w niniejszej polityce prywatności.

Jak zbieramy Twoje dane?

Twoje dane są zbierane, gdy nam je przekazujesz. Mogą to być np. dane, które wpisujesz w formularzu kontaktowym.

Inne dane są zbierane automatycznie lub za Twoją zgodą podczas odwiedzania strony internetowej przez nasze systemy IT. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas odwiedzin strony). Zbieranie tych danych odbywa się automatycznie, gdy tylko odwiedzasz tę stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?

Część danych jest zbierana, aby zapewnić bezbłędne udostępnienie strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy Twojego zachowania użytkownika.

Jakie masz prawa dotyczące Twoich danych?

Masz prawo w każdej chwili bezpłatnie uzyskać informacje o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych przez nas Twoich danych osobowych. Masz również prawo żądać sprostowania lub usunięcia tych danych. Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych, możesz tę zgodę w każdej chwili cofnąć ze skutkiem na przyszłość. Ponadto masz prawo w pewnych okolicznościach żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Przysługuje Ci także prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

W tej sprawie oraz w przypadku innych pytań dotyczących ochrony danych możesz w każdej chwili skontaktować się z nami.

Narzędzia analityczne i narzędzia od dostawców zewnętrznych

Podczas odwiedzania tej strony internetowej Twoje zachowanie podczas surfowania może być statystycznie analizowane. Odbywa się to głównie za pomocą tak zwanych programów analitycznych.

Szczegółowe informacje na temat tych programów analitycznych można znaleźć w poniższej polityce prywatności.

2. Hosting i sieci dostarczania treści (CDN)

Hostujemy treści naszej strony internetowej u następującego dostawcy:

Zewnętrzny hosting

Ta strona internetowa jest hostowana zewnętrznie. Dane osobowe zebrane na tej stronie są przechowywane na serwerach hostera. Mogą to być głównie adresy IP, zapytania kontaktowe, meta- i dane komunikacyjne, dane umowne, dane kontaktowe, nazwiska, odwiedziny strony internetowej oraz inne dane generowane za pośrednictwem strony internetowej.

Zewnętrzny hosting odbywa się w celu realizacji umowy z naszymi potencjalnymi i obecnymi klientami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w interesie bezpiecznego, szybkiego i efektywnego udostępniania naszej oferty online przez profesjonalnego dostawcę (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeżeli zapytano o odpowiednią zgodę, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz § 25 ust. 1 TDDDG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. identyfikacja urządzenia) w rozumieniu TDDDG. Zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Nasz(e) hoster(y) będą przetwarzać Twoje dane tylko w zakresie, w jakim jest to konieczne do wykonania swoich zobowiązań i będą przestrzegać naszych instrukcji dotyczących tych danych.

Używamy następującego hostera:

SiteGround Spain S.L.

Calle de Prim 19, 28004 Madrid, Hiszpania

Przetwarzanie zamówienia

Zawarliśmy umowę o przetwarzanie zamówień (AVV) w celu korzystania z wyżej wymienionej usługi. Jest to umowa wymagana przez przepisy o ochronie danych, która gwarantuje, że hoster przetwarza dane osobowe odwiedzających naszą stronę internetową tylko zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z RODO.

Cloudflare

Korzystamy z usługi „Cloudflare”. Dostawcą jest Cloudflare Inc., 101 Townsend St., San Francisco, CA 94107, USA (zwane dalej „Cloudflare”).

Cloudflare oferuje globalnie rozproszoną sieć dostarczania treści z DNS. Technicznie rzecz biorąc, transfer informacji między Twoją przeglądarką a naszą stroną internetową jest kierowany przez sieć Cloudflare. Umożliwia to Cloudflare analizowanie ruchu między Twoją przeglądarką a naszą stroną internetową oraz działanie jako filtr między naszymi serwerami a potencjalnie złośliwym ruchem z internetu. W tym celu Cloudflare może również wykorzystywać pliki cookie lub inne technologie do rozpoznawania użytkowników internetu, które są jednak używane wyłącznie do opisanego tutaj celu.

Wykorzystanie Cloudflare opiera się na naszym uzasadnionym interesie w jak najdokładniejszym i bezpiecznym udostępnianiu naszej oferty internetowej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Przesyłanie danych do USA opiera się na standardowych klauzulach umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.

Więcej informacji na temat bezpieczeństwa i ochrony danych w Cloudflare można znaleźć tutaj: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.

Firma posiada certyfikat zgodności z „EU-US Data Privacy Framework” (DPF). DPF to porozumienie między Unią Europejską a USA, które ma na celu zapewnienie przestrzegania europejskich standardów ochrony danych w USA. Każda firma posiadająca certyfikat DPF zobowiązuje się do przestrzegania tych standardów ochrony danych. Więcej informacji na ten temat można uzyskać od dostawcy pod następującym linkiem: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000GnZKAA0&status=Active.

Przetwarzanie zamówienia

Zawarliśmy umowę o przetwarzanie zamówień (AVV) w celu korzystania z wyżej wymienionej usługi. Jest to umowa wymagana przez przepisy o ochronie danych, która gwarantuje, że Cloudflare przetwarza dane osobowe odwiedzających naszą stronę internetową tylko zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z RODO.

3. Ogólne informacje i obowiązkowe informacje

Ochrona danych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie podchodzą do ochrony Twoich danych osobowych. Traktujemy Twoje dane osobowe poufnie i zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych oraz niniejszą polityką prywatności.

Kiedy korzystasz z tej strony internetowej, zbierane są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, za pomocą których można Cię osobiście zidentyfikować. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane zbieramy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu to się dzieje.

Zwracamy uwagę, że przesyłanie danych przez internet (np. podczas komunikacji e-mailowej) może mieć luki w zabezpieczeniach. Całkowita ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Informacja o odpowiedzialnej stronie

Odpowiedzialną stroną za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

Ethical Brand Marketing
Jessica Lohmann
Stadtfeldstraße 12
59348 Lüdinghausen

Telefon: +49 160 906 868 79
E-Mail: info@ethicalbrandmarketing.com

Odpowiedzialna strona jest osobą fizyczną lub prawną, która sama lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (np. nazwisk, adresów e-mail itp.).

Okres przechowywania

O ile w niniejszej polityce prywatności nie określono konkretniejszego okresu przechowywania, Twoje dane osobowe pozostaną u nas do momentu ustania celu ich przetwarzania. Jeśli zgłosisz uzasadnione żądanie usunięcia danych lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, Twoje dane zostaną usunięte, o ile nie będziemy mieć innych prawnie dozwolonych powodów do ich przechowywania (np. okresy przechowywania wymagane przez prawo podatkowe lub handlowe); w takim przypadku usunięcie nastąpi po ustaniu tych powodów.

Ogólne informacje dotyczące podstaw prawnych przetwarzania danych na tej stronie internetowej

Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych, przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, jeśli przetwarzane są szczególne kategorie danych zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO. W przypadku wyraźnej zgody na przekazywanie danych osobowych do państw trzecich przetwarzanie odbywa się również na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a RODO. Jeśli wyraziłeś zgodę na przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym (np. identyfikacja urządzenia), przetwarzanie danych odbywa się dodatkowo na podstawie § 25 ust. 1 TDDDG. Zgoda może być w każdej chwili odwołana. Jeśli Twoje dane są niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy, przetwarzamy Twoje dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Ponadto przetwarzamy Twoje dane, jeśli jest to konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Przetwarzanie danych może również odbywać się na podstawie naszego uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Informacje o odpowiednich podstawach prawnych w poszczególnych przypadkach znajdują się w poniższych sekcjach niniejszej polityki prywatności.

Informacja o przekazywaniu danych do państw trzecich niebezpiecznych dla ochrony danych oraz przekazywanie danych do firm amerykańskich, które nie posiadają certyfikatu DPF

Korzystamy między innymi z narzędzi firm mających siedzibę w krajach trzecich niebezpiecznych dla ochrony danych oraz z amerykańskich narzędzi, których dostawcy nie posiadają certyfikatu EU-US Data Privacy Framework (DPF). Gdy te narzędzia są aktywne, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do tych krajów i tam przetwarzane. Zwracamy uwagę, że w krajach trzecich niebezpiecznych dla ochrony danych nie można zagwarantować poziomu ochrony danych porównywalnego z Unią Europejską.

Zwracamy uwagę, że USA jako bezpieczny kraj trzeci zasadniczo zapewniają poziom ochrony danych porównywalny z poziomem ochrony danych w Unii Europejskiej. Przekazywanie danych do USA jest zatem dopuszczalne, jeśli odbiorca posiada certyfikat „EU-US Data Privacy Framework” (DPF) lub posiada odpowiednie dodatkowe gwarancje. Informacje o przekazywaniu danych do państw trzecich, w tym odbiorcach danych, znajdują się w niniejszej polityce prywatności.

Odbiorcy danych osobowych

W ramach naszej działalności współpracujemy z różnymi zewnętrznymi podmiotami. Często przekazywanie danych osobowych do tych zewnętrznych podmiotów jest konieczne. Przekazujemy dane osobowe tylko wtedy, gdy jest to konieczne do realizacji umowy, gdy jesteśmy prawnie zobowiązani do ich przekazania (np. przekazanie danych organom podatkowym), gdy mamy uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO lub gdy inne podstawy prawne zezwalają na przekazanie danych. W przypadku przetwarzania zamówień przekazujemy dane osobowe naszych klientów tylko na podstawie ważnej umowy o przetwarzanie zamówień. W przypadku wspólnego przetwarzania zawieramy umowę o wspólnym przetwarzaniu.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwe tylko za Twoją wyraźną zgodą. Możesz w każdej chwili cofnąć już udzieloną zgodę. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przeprowadzonego do momentu cofnięcia zgody.

Prawo sprzeciwu wobec zbierania danych w szczególnych przypadkach oraz wobec marketingu bezpośredniego (art. 21 RODO)

JEŚLI DANE SĄ PRZETWARZANE NA PODSTAWIE ART. 6 UST. 1 LIT. E LUB F RODO, MASZ PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH Z POWODÓW WYNIKAJĄCYCH Z TWOJEJ SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA OPARTEGO NA TYCH PRZEPISACH. ODPOWIEDNIE PODSTAWY PRAWNE, NA KTÓRYCH OPARTA JEST OPERACJA PRZETWARZANIA, ZNAJDUJĄ SIĘ W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI. JEŚLI WNIESIESZ SPRZECIW, NIE BĘDZIEMY DŁUŻEJ PRZETWARZAĆ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH, CHYBA ŻE WYKAŻEMY WAŻNE, UZASADNIONE POWODY PRZETWARZANIA, KTÓRE PRZEWAŻAJĄ NAD TWOIMI INTERESAMI, PRAWAMI I WOLNOŚCIAMI LUB PRZETWARZANIE SŁUŻY DOCHODZENIU, WYKONYWANIU LUB OBRONIE ROSZCZEŃ PRAWNYCH (SPRZECIW ZGODNIE Z ART. 21 UST. 1 RODO).

JEŚLI TWOJE DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE W CELU MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO, MASZ PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH W CELU TAKIEJ REKLAMY; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA W ZAKRESIE, W JAKIM JEST ZWIĄZANE Z TAKIM MARKETINGIEM BEZPOŚREDNIM. JEŚLI WNIESIESZ SPRZECIW, TWOJE DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ JUŻ WYKORZYSTYWANE DO CELÓW MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO (SPRZECIW ZGODNIE Z ART. 21 UST. 2 RODO).

Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszeń RODO, osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim ich zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia. Prawo do wniesienia skargi istnieje niezależnie od innych administracyjnych lub sądowych środków ochrony prawnej.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do otrzymania danych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji umowy, w standardowym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub do przekazania ich bezpośrednio innemu odpowiedzialnemu podmiotowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Informacja, sprostowanie i usunięcie

W ramach obowiązujących przepisów prawnych masz prawo w każdej chwili bezpłatnie uzyskać informacje o Twoich przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu, odbiorcach i celu przetwarzania danych oraz ewentualnie prawo do sprostowania lub usunięcia tych danych. W tej sprawie oraz w przypadku innych pytań dotyczących danych osobowych możesz w każdej chwili skontaktować się z nami.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. W tej sprawie możesz w każdej chwili skontaktować się z nami. Prawo do ograniczenia przetwarzania istnieje w następujących przypadkach:

 • Jeśli kwestionujesz prawidłowość Twoich przechowywanych przez nas danych osobowych, zazwyczaj potrzebujemy czasu na sprawdzenie tego. Na czas weryfikacji masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się/odbywa się niezgodnie z prawem, możesz żądać zamiast usunięcia ograniczenia przetwarzania danych.
 • Jeśli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale są one Ci potrzebne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych, masz prawo żądać zamiast usunięcia ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • Jeśli złożyłeś sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, musi nastąpić wyważenie Twoich i naszych interesów. Dopóki nie zostanie ustalone, czyje interesy przeważają, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jeśli ograniczyłeś przetwarzanie Twoich danych osobowych, dane te mogą być przetwarzane – poza ich przechowywaniem – tylko za Twoją zgodą lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne interesy publiczne Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ta strona korzysta z szyfrowania SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa i ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które przesyłasz do nas jako operatora strony. Szyfrowane połączenie można rozpoznać po tym, że adres URL w przeglądarce zmienia się z „http://” na „https://” oraz po symbolu kłódki w pasku przeglądarki.

Gdy szyfrowanie SSL lub TLS jest aktywne, dane, które nam przesyłasz, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Zaszyfrowany ruch płatniczy na tej stronie

Jeśli po zawarciu umowy płatnej istnieje obowiązek przekazania nam danych dotyczących płatności (np. numer konta przy upoważnieniu do polecenia zapłaty), dane te będą potrzebne do realizacji płatności.

Ruch płatniczy za pomocą powszechnych metod płatności (Visa/MasterCard, polecenie zapłaty) odbywa się wyłącznie za pośrednictwem zaszyfrowanego połączenia SSL lub TLS. Zaszyfrowane połączenie można rozpoznać po tym, że adres URL w przeglądarce zmienia się z „http://” na „https://” oraz po symbolu kłódki w pasku przeglądarki.

Gdy szyfrowana komunikacja jest aktywna, dane płatności, które nam przekazujesz, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Sprzeciw wobec e-maili reklamowych

Sprzeciwiamy się wykorzystywaniu danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku informacyjnego w celu przesyłania niezamówionych materiałów reklamowych i informacyjnych. Operatorzy tych stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego przesyłania informacji reklamowych, takich jak e-maile spamowe.

4. Zbieranie danych na tej stronie internetowej

Cookies

Nasze strony internetowe używają tzw. „cookies”. Cookies to małe pakiety danych, które nie szkodzą Twojemu urządzeniu końcowemu. Są one przechowywane tymczasowo na czas sesji (session cookies) lub trwale (persistent cookies) na Twoim urządzeniu końcowym. Session cookies są automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty. Persistent cookies pozostają na Twoim urządzeniu końcowym, dopóki ich nie usuniesz lub dopóki nie zostaną automatycznie usunięte przez przeglądarkę internetową.

Cookies mogą pochodzić od nas (first-party cookies) lub od firm zewnętrznych (third-party cookies). Third-party cookies umożliwiają korzystanie z określonych usług firm zewnętrznych w ramach stron internetowych (np. cookies do realizacji płatności).

Cookies pełnią różne funkcje. Wiele cookies jest technicznie niezbędnych, ponieważ niektóre funkcje stron internetowych nie działałyby bez nich (np. funkcja koszyka zakupów lub wyświetlanie filmów). Inne cookies mogą być używane do analizy zachowania użytkownika lub do celów reklamowych.

Cookies, które są wymagane do przeprowadzenia elektronicznego procesu komunikacji, udostępnienia określonych funkcji, o które prosisz (np. funkcja koszyka zakupów) lub optymalizacji strony internetowej (np. cookies do pomiaru liczby odwiedzających), są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, o ile nie określono innej podstawy prawnej. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu niezbędnych cookies w celu zapewnienia technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego udostępnienia swoich usług. Jeżeli wyrażono zgodę na przechowywanie cookies i podobnych technologii rozpoznawania, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie tej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz § 25 ust. 1 TDDDG); zgoda może być w każdej chwili cofnięta.

Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, abyś był informowany o ustawianiu cookies i zezwalał na cookies tylko w pojedynczych przypadkach, wykluczał akceptację cookies w określonych przypadkach lub ogólnie oraz aktywował automatyczne usuwanie cookies po zamknięciu przeglądarki. Wyłączenie cookies może ograniczyć funkcjonalność tej strony internetowej.

Jakie cookies i usługi są używane na tej stronie, można znaleźć w niniejszej polityce prywatności.

Zgoda na cookies za pomocą Complianz

Nasza strona internetowa korzysta z technologii zgody na cookies Complianz, aby uzyskać Twoją zgodę na przechowywanie określonych cookies na Twoim urządzeniu końcowym lub na korzystanie z określonych technologii oraz aby dokumentować to zgodnie z przepisami o ochronie danych. Dostawcą tej technologii jest Complianz B.V., Kalmarweg 14-5, 9723 JG Groningen, Holandia (zwane dalej „Complianz”).

Complianz jest hostowane na naszych serwerach, więc nie jest nawiązywane połączenie z serwerami dostawcy Complianz. Complianz przechowuje cookie w Twojej przeglądarce, aby móc przypisać udzielone zgody lub ich odwołanie. Zebrane w ten sposób dane są przechowywane do czasu, aż poprosisz nas o ich usunięcie, usuniesz sam cookie Complianz lub cel przechowywania danych zostanie spełniony. Obowiązkowe okresy przechowywania pozostają nienaruszone.

Użycie Complianz odbywa się w celu uzyskania wymaganych prawnie zgód na korzystanie z cookies. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

5. Media społecznościowe

Elementy mediów społecznościowych z Shariff

Na tej stronie internetowej używane są elementy mediów społecznościowych (np. Facebook, X, Instagram, Pinterest, XING, LinkedIn, Tumblr).

Elementy mediów społecznościowych można zazwyczaj rozpoznać po odpowiednich logotypach mediów społecznościowych. Aby zapewnić ochronę danych na tej stronie, używamy tych elementów tylko razem z tzw. rozwiązaniem „Shariff”. Ta aplikacja zapobiega przekazywaniu danych osobowych zintegrowanych z elementami mediów społecznościowych do odpowiedniego dostawcy przy pierwszym wejściu na stronę.

Dopiero gdy aktywujesz odpowiedni element mediów społecznościowych przez kliknięcie odpowiedniego przycisku, następuje bezpośrednie połączenie z serwerem dostawcy (zgoda). Gdy tylko aktywujesz element mediów społecznościowych, odpowiedni dostawca otrzymuje informację, że odwiedziłeś tę stronę internetową ze swoją adresem IP. Jeśli jesteś jednocześnie zalogowany na swoje konto w mediach społecznościowych (np. Facebook), odpowiedni dostawca może przypisać Twoją wizytę na tej stronie do Twojego konta użytkownika.

Aktywacja wtyczki stanowi zgodę w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz § 25 ust. 1 TDDDG. Zgoda może być w każdej chwili odwołana ze skutkiem na przyszłość.

Użycie usługi odbywa się w celu uzyskania wymaganych prawnie zgód na korzystanie z określonych technologii. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

6. Narzędzia analityczne i reklama

Plausible Analytics

Używamy Plausible Analytics na naszej stronie internetowej. Dostawcą jest Plausible Insights OÜ, Västriku tn 2, 50403, Tartu, Estonia.

Dzięki Plausible Analytics możemy analizować zachowanie naszych użytkowników na stronie internetowej. W tym celu są zbierane głównie następujące dane: URL strony, żądanie HTTP, HTTP-Referrer, przeglądarka, system operacyjny, typ urządzenia i adres IP. Żądanie HTTP i adres IP są przechowywane w postaci hasha przez 24 godziny; w tym czasie użytkownik może zostać rozpoznany, jeśli ponownie odwiedzi stronę. Nie jest możliwe zidentyfikowanie osoby.

Jeśli uzyskano zgodę (consent), użycie wyżej wymienionej usługi odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz § 25 TDDDG. Zgoda może być w każdej chwili odwołana. Jeśli zgoda nie została uzyskana, użycie tej usługi odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; operator strony internetowej ma uzasadniony interes w jak najdokładniejszej analizie zachowania użytkowników naszej strony internetowej.

Przetwarzanie zamówienia

Zawarliśmy umowę o przetwarzanie zamówień (AVV) w celu korzystania z wyżej wymienionej usługi. Jest to umowa wymagana przez przepisy o ochronie danych, która gwarantuje, że dostawca przetwarza dane osobowe odwiedzających naszą stronę internetową tylko zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z RODO.

7. Newsletter

Dane newslettera

Jeśli chcesz otrzymywać oferowany na stronie newsletter, potrzebujemy od Ciebie adresu e-mail oraz informacji, które pozwolą nam zweryfikować, że jesteś właścicielem podanego adresu e-mail i wyrażasz zgodę na otrzymywanie newslettera. Dalsze dane nie są zbierane lub są zbierane tylko na zasadzie dobrowolności. Do obsługi newslettera korzystamy z dostawców usług newslettera, którzy są opisani poniżej.

Brevo

Ta strona korzysta z Brevo do wysyłki newsletterów. Dostawcą jest Sendinblue GmbH, Köpenicker Straße 126, 10179 Berlin, Niemcy.

Brevo to usługa, za pomocą której można m.in. organizować i analizować wysyłkę newsletterów. Dane, które wprowadzasz w celu subskrypcji newslettera, są przechowywane na serwerach Sendinblue GmbH w Niemczech.

Analiza danych przez Brevo

Dzięki Brevo możemy analizować nasze kampanie newsletterowe. Możemy na przykład zobaczyć, czy wiadomość newslettera została otwarta i które linki zostały ewentualnie kliknięte. W ten sposób możemy m.in. ustalić, które linki były szczególnie często klikane.

Możemy również zobaczyć, czy po otwarciu/kliknięciu pewne wcześniej zdefiniowane działania zostały podjęte (współczynnik konwersji). Możemy na przykład stwierdzić, czy dokonałeś zakupu po kliknięciu w newsletter.

Brevo umożliwia nam również podział odbiorców newslettera na różne kategorie („klastry”). W ten sposób odbiorcy newslettera mogą być podzieleni na przykład według wieku, płci lub miejsca zamieszkania. W ten sposób newslettery można lepiej dostosować do odpowiednich grup docelowych.

Jeśli nie chcesz, aby Twoje dane były analizowane przez Brevo, musisz zrezygnować z subskrypcji newslettera. W tym celu w każdej wiadomości newslettera znajduje się odpowiedni link.

Szczegółowe informacje na temat funkcji Brevo można znaleźć pod następującym linkiem: https://www.brevo.com/de/newsletter-software/.

Podstawa prawna

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Możesz w każdej chwili cofnąć zgodę. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przeprowadzonego do momentu cofnięcia zgody.

Okres przechowywania

Dane, które nam przekazujesz w celu subskrypcji newslettera, będą przechowywane przez nas lub dostawcę usługi newslettera do momentu rezygnacji z subskrypcji newslettera i zostaną usunięte z listy dystrybucyjnej newslettera po rezygnacji. Dane, które przechowujemy do innych celów, pozostają nienaruszone.

Po rezygnacji z subskrypcji newslettera Twój adres e-mail może być przechowywany na czarnej liście u nas lub dostawcy usługi newslettera, jeśli jest to konieczne, aby zapobiec przyszłym wysyłkom. Dane z czarnej listy będą używane tylko do tego celu i nie będą łączone z innymi danymi. To służy zarówno Twoim interesom, jak i naszym interesom w zgodnym z prawem wysyłaniu newsletterów (uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przechowywanie na czarnej liście nie jest czasowo ograniczone. Możesz sprzeciwić się przechowywaniu, jeśli Twoje interesy przeważają nad naszym uzasadnionym interesem.

Szczegóły można znaleźć w polityce prywatności Brevo pod adresem: https://www.brevo.com/de/datenschutz-uebersicht/ oraz https://www.brevo.com/de/legal/privacypolicy/.

Przetwarzanie zamówienia

Zawarliśmy umowę o przetwarzanie zamówień (AVV) w celu korzystania z wyżej wymienionej usługi. Jest to umowa wymagana przez przepisy o ochronie danych, która gwarantuje, że dostawca przetwarza dane osobowe odwiedzających naszą stronę internetową tylko zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z RODO.

Wysyłka newslettera do klientów

Jeśli zamówisz u nas towary lub usługi i podasz swój adres e-mail, możemy w przyszłości wykorzystywać ten adres e-mail do wysyłania newsletterów. W takim przypadku newsletter będzie zawierał wyłącznie bezpośrednią reklamę podobnych towarów lub usług własnych. Możesz w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji tego newslettera. W tym celu w każdej wiadomości newslettera znajduje się odpowiedni link. Podstawą prawną wysyłki newslettera jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z § 7 ust. 3 UWG.

Po rezygnacji z subskrypcji newslettera Twój adres e-mail może być przechowywany na czarnej liście u nas, jeśli jest to konieczne, aby zapobiec przyszłym wysyłkom. Dane z czarnej listy będą używane tylko do tego celu i nie będą łączone z innymi danymi. To służy zarówno Twoim interesom, jak i naszym interesom w zgodnym z prawem wysyłaniu newsletterów (uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przechowywanie na czarnej liście nie jest czasowo ograniczone. Możesz sprzeciwić się przechowywaniu, jeśli Twoje interesy przeważają nad naszym uzasadnionym interesem.

8. Wtyczki i narzędzia

YouTube z rozszerzoną ochroną danych

Ta strona internetowa integruje filmy z YouTube. Operatorem strony jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Gdy odwiedzasz stronę zintegrowaną z YouTube, nawiązane jest połączenie z serwerami YouTube. W ten sposób serwer YouTube otrzymuje informację, które nasze strony odwiedziłeś. Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto YouTube, umożliwiasz YouTube przypisanie Twojego zachowania podczas surfowania bezpośrednio do Twojego osobistego profilu. Możesz temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube.

Korzystamy z YouTube w trybie rozszerzonej ochrony danych. Filmy odtwarzane w trybie rozszerzonej ochrony danych, według YouTube, nie są wykorzystywane do personalizacji przeglądania na YouTube. Reklamy wyświetlane w trybie rozszerzonej ochrony danych również nie są personalizowane. W trybie rozszerzonej ochrony danych nie są ustawiane pliki cookie. Zamiast tego przechowywane są tak zwane elementy Local Storage w przeglądarce użytkownika, które mogą zawierać dane osobowe i służyć do rozpoznawania użytkowników. Szczegóły dotyczące trybu rozszerzonej ochrony danych można znaleźć tutaj: https://support.google.com/youtube/answer/171780.

Mogą być uruchamiane dalsze operacje przetwarzania danych po aktywowaniu filmu YouTube, na które nie mamy wpływu.

Korzystanie z YouTube odbywa się w interesie atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeśli uzyskano odpowiednią zgodę, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz § 25 ust. 1 TDDDG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. identyfikacja urządzenia) w rozumieniu TDDDG. Zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Więcej informacji o ochronie danych w YouTube można znaleźć w ich polityce prywatności pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

Firma posiada certyfikat zgodności z „EU-US Data Privacy Framework” (DPF). DPF to porozumienie między Unią Europejską a USA, które ma na celu zapewnienie przestrzegania europejskich standardów ochrony danych w USA. Każda firma posiadająca certyfikat DPF zobowiązuje się do przestrzegania tych standardów ochrony danych. Więcej informacji na ten temat można uzyskać od dostawcy pod następującym linkiem: https://www.dataprivacyframework.gov/participant/5780.

Google Fonts (lokalne hostowanie)

Ta strona korzysta z tzw. Google Fonts w celu jednolitego wyświetlania czcionek, które są dostarczane przez Google. Czcionki Google są zainstalowane lokalnie. Połączenie z serwerami Google nie jest nawiązywane.

Więcej informacji o Google Fonts można znaleźć pod adresem https://developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

Font Awesome (lokalne hostowanie)

Ta strona korzysta z tzw. Font Awesome w celu jednolitego wyświetlania czcionek. Font Awesome jest zainstalowany lokalnie. Połączenie z serwerami Fonticons, Inc. nie jest nawiązywane.

Więcej informacji o Font Awesome można znaleźć w polityce prywatności Font Awesome pod adresem: https://fontawesome.com/privacy.

9. Handel elektroniczny i dostawcy usług płatniczych

Przetwarzanie danych klientów i danych umownych

Zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe klientów i dane umowne w celu zawarcia, modyfikacji i realizacji naszych stosunków umownych. Zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe dotyczące korzystania z tej strony internetowej (dane dotyczące użytkowania) tylko w zakresie, w jakim jest to konieczne do umożliwienia użytkownikowi korzystania z usługi lub jej rozliczenia. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Zebrane dane klientów zostaną usunięte po zakończeniu zamówienia lub zakończeniu stosunku handlowego oraz po wygaśnięciu ewentualnych ustawowych okresów przechowywania. Ustawowe okresy przechowywania pozostają nienaruszone.

Przekazywanie danych przy zawieraniu umów dla sklepów internetowych, sprzedawców i wysyłki towarów

Gdy zamawiasz u nas towary, przekazujemy Twoje dane osobowe do firmy transportowej odpowiedzialnej za dostawę oraz do usługodawcy odpowiedzialnego za realizację płatności. Przekazywane będą tylko dane niezbędne do wykonania zadania. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub działań przedumownych. Jeśli wyraziłeś odpowiednią zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, przekażemy Twój adres e-mail firmie transportowej odpowiedzialnej za dostawę, aby mogła Cię informować o statusie wysyłki Twojego zamówienia; zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Przekazywanie danych przy zawieraniu umów dla usług i treści cyfrowych

Przekazujemy dane osobowe osobom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne w ramach realizacji umowy, na przykład do instytucji kredytowej odpowiedzialnej za realizację płatności.

Przekazanie danych w inny sposób nie ma miejsca lub ma miejsce tylko wtedy, gdy wyraziłeś wyraźną zgodę na przekazanie danych. Przekazanie Twoich danych osobowych osobom trzecim w celach reklamowych bez wyraźnej zgody nie ma miejsca.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub działań przedumownych.

Usługi płatnicze

Na naszej stronie integrujemy usługi płatnicze firm trzecich. Jeśli dokonujesz u nas zakupu, Twoje dane płatnicze (np. imię i nazwisko, kwota płatności, dane konta, numer karty kredytowej) są przetwarzane przez dostawcę usługi płatniczej w celu realizacji płatności. W przypadku tych transakcji obowiązują odpowiednie postanowienia umowne i polityki prywatności poszczególnych dostawców. Wykorzystanie usług płatniczych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (realizacja umowy) oraz w interesie możliwie bezbłędnej, wygodnej i bezpiecznej realizacji płatności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeśli zapytano o zgodę na określone działania, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Korzystamy z następujących usług płatniczych / dostawców usług płatniczych na tej stronie:

PayPal

Dostawcą tej usługi płatniczej jest PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (zwany dalej „PayPal”).

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-full.

Szczegóły można znaleźć w polityce prywatności PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

American Express

Dostawcą tej usługi płatniczej jest American Express Europe S.A., Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt am Main, Niemcy (zwany dalej „American Express”).

American Express może przekazywać dane swojej spółce macierzystej w USA. Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie Binding Corporate Rules. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.americanexpress.com/en-cz/company/legal/privacy-centre/binding-corporate-rules/.

Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności American Express: https://www.americanexpress.com/de-de/firma/legal/datenschutz-center/online-datenschutzerklarung/.

Mastercard

Dostawcą tej usługi płatniczej jest Mastercard Europe SA, Chaussée de Tervuren 198A, B-1410 Waterloo, Belgia (zwany dalej „Mastercard”).

Mastercard może przekazywać dane swojej spółce macierzystej w USA. Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie Binding Corporate Rules Mastercard. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.mastercard.de/de-de/datenschutz.html oraz https://www.mastercard.us/content/dam/mccom/global/documents/mastercard-bcrs.pdf.

VISA

Dostawcą tej usługi płatniczej jest Visa Europe Services Inc., oddział w Londynie, 1 Sheldon Square, Londyn W2 6TT, Wielka Brytania (zwany dalej „VISA”).

Wielka Brytania uważana jest za państwo trzecie bezpieczne dla ochrony danych. Oznacza to, że Wielka Brytania zapewnia poziom ochrony danych porównywalny z poziomem ochrony danych w Unii Europejskiej.

VISA może przekazywać dane swojej spółce macierzystej w USA. Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.visa.de/nutzungsbedingungen/visa-globale-datenschutzmitteilung/mitteilung-zu-zustandigkeitsfragen-fur-den-ewr.html.

Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności VISA: https://www.visa.de/nutzungsbedingungen/visa-privacy-center.html.

10. Konferencje audio i wideo

Przetwarzanie danych

W celu komunikacji z naszymi klientami korzystamy z różnych narzędzi do prowadzenia konferencji online. Wykorzystywane przez nas narzędzia są wymienione poniżej. Gdy komunikujesz się z nami za pomocą konferencji wideo lub audio przez internet, Twoje dane osobowe są zbierane i przetwarzane przez nas oraz dostawcę odpowiedniego narzędzia do prowadzenia konferencji.

Narzędzia do prowadzenia konferencji zbierają dane, które udostępniasz/korzystasz z nich w celu korzystania z narzędzi (adres e-mail i/lub numer telefonu). Ponadto narzędzia do prowadzenia konferencji przetwarzają czas trwania konferencji, początek i koniec (czas) udziału w konferencji, liczbę uczestników oraz inne „informacje kontekstowe” związane z procesem komunikacji (metadane).

Ponadto dostawca narzędzia przetwarza wszystkie dane techniczne niezbędne do obsługi komunikacji online. Obejmuje to w szczególności adresy IP, adresy MAC, identyfikatory urządzeń, typ urządzenia, typ i wersję systemu operacyjnego, wersję klienta, typ kamery, mikrofon lub głośnik oraz rodzaj połączenia.

Jeśli w narzędziu są udostępniane, ładowane lub w inny sposób udostępniane treści, są one również przechowywane na serwerach dostawców narzędzia. Do takich treści należą w szczególności nagrania w chmurze, czaty / wiadomości natychmiastowe, wiadomości głosowe, przesłane zdjęcia i filmy, pliki, tablice i inne informacje udostępniane podczas korzystania z usługi.

Pamiętaj, że nie mamy pełnego wpływu na operacje przetwarzania danych przez używane narzędzia. Nasze możliwości zależą głównie od polityki firmy odpowiedniego dostawcy. Dalsze informacje na temat przetwarzania danych przez narzędzia do prowadzenia konferencji można znaleźć w politykach prywatności odpowiednich narzędzi, które są wymienione poniżej tego tekstu.

Cel i podstawy prawne

Narzędzia do prowadzenia konferencji są używane do komunikacji z potencjalnymi lub obecnymi kontrahentami lub w celu oferowania określonych usług naszym klientom (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Ponadto użycie narzędzi służy ogólnemu uproszczeniu i przyspieszeniu komunikacji z nami lub naszą firmą (uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeżeli uzyskano zgodę, użycie odpowiednich narzędzi odbywa się na podstawie tej zgody; zgoda może być w każdej chwili odwołana ze skutkiem na przyszłość.

Okres przechowywania

Dane bezpośrednio zebrane przez nas za pośrednictwem narzędzi do prowadzenia konferencji wideo i audio zostaną usunięte z naszych systemów, gdy tylko poprosisz nas o ich usunięcie, cofniesz swoją zgodę na ich przechowywanie lub gdy cel przechowywania danych przestanie istnieć. Przechowywane cookies pozostają na Twoim urządzeniu końcowym, dopóki ich nie usuniesz. Obowiązkowe okresy przechowywania pozostają nienaruszone.

Nie mamy wpływu na okres przechowywania Twoich danych, które są przechowywane przez operatorów narzędzi do prowadzenia konferencji w ich własnych celach. W celu uzyskania szczegółowych informacji zapoznaj się bezpośrednio z polityką prywatności operatorów narzędzi do prowadzenia konferencji.

Używane narzędzia do prowadzenia konferencji

Korzystamy z następujących narzędzi do prowadzenia konferencji:

Zoom

Korzystamy z Zoom. Dostawcą tej usługi jest Zoom Communications Inc., San Jose, 55 Almaden Boulevard, 6th Floor, San Jose, CA 95113, USA. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych można znaleźć w polityce prywatności Zoom: https://explore.zoom.us/pl/privacy/.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://explore.zoom.us/pl/privacy/.

Przetwarzanie zamówienia

Zawarliśmy umowę o przetwarzanie zamówień (AVV) w celu korzystania z wyżej wymienionej usługi. Jest to umowa wymagana przez przepisy o ochronie danych, która gwarantuje, że dostawca przetwarza dane osobowe odwiedzających naszą stronę internetową tylko zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z RODO.

We use cookies to give you the best online experience. Here you can accept, decline or customize the use of cookies on this site.

Privacy Settings saved!
Privacy Settings

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems.

In order to use this website we use the following technically required cookies
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Our contact form plugin Sibforms sets the Cloudflare cookies "__cfduid, __cfruid" to apply security settings on a per-client basis. This cookie is strictly necessary for Cloudflare's security features and cannot be turned off.
 • __cfduid
 • __cfruid

We use WooCommerce as a shopping system. For cart and order processing 2 cookies will be stored. This cookies are strictly necessary and can not be turned off.
 • woocommerce_cart_hash
 • woocommerce_items_in_cart

We use the language plugin WPML which stores a session cookie to remember your chosen language on this site. This cookie is necessary for the functioning of this site and cannot be removed.
 • wp-wpml_current_language

We use the plugin WordPress GDPR to store your cookie preference selection. The cookies are saved when you make your selection on the cookie consent popup.
 • wordpress_gdpr_cookies_allowed
 • wordpress_gdpr_cookies_declined

Decline all Services
Accept all Services